Prosessen

KUNSTNEREN BÅRD BREIVIK TIL FREMOVER, 25.10.1991:"Jeg er begeistret over mulighetene. I Narvik kan jeg realisere en guttedrøm om å følge vannet fra havet til utspringet i fjellet. Jeg har funnet glimrende råmateriale i distriktet, men vil ikke røpe nå hvor jeg har vært på oppdagelsesferd. [...]Jeg ser elva som et monument og en livsnerve i byen. Vannet er reint og lekkert. Slik jeg føler det kan hele dalføret bli en skulptur, men det er for tidlig å si hva jeg skal lage. Det vil helt sikkert bli en kombinasjon av naturstein og rennende vann. Spørsmålet er om jeg vil konsentrere meg om et sted, eller velge flere steder i vassdraget.Jeg skulle ønske at hele byen sluttet opp om mulighetene i Elvedalen i Taraldsvik. Velforeningen viser stor interesse og har allerede gjort en flott jobb med elveparken langt nede. Med slik entusiasme som de jeg har snakket med den siste uka viser, håper jeg at kommunen støtter opp om et totalt prosjekt i området."


INVITASJON"Narvik kommune og Nordland fylkeskommune har den store glede å invitere til en trivelig lørdag den 25. september kl. 13.00 i forbindelse med åpningen av Bård Breiviks skulpturer i Narvik.Skulpturene ligger i Taraldsvikdalen og markeringen skjer ved øvre skulptur. Formann i Taraldsvik vel, Hans Taraldsvik, vil markere åpningen av skulpturen som er nummer fjorten i rekken siden Dronning Sonja åpnet prosjektet offisielt på Vega 19. august 1992.Program:


- Oppmøte på ballsletta ved Ekornveien.

- Fanfare ved distriktsmusiker Frode Sollie.

- Tale ved representant for Nordland fylkeskommune

- Skulpturen avdukes/vannet settes på ved Hans Taraldsvik, leder av Taraldsvik vel.

- Tale ved ordfører Odd G. Andreassen.

- Nærmiljøet tar området i bruk. Aktiviteter